E-İmza Nedir?

ELEKTRONİK İMZA NEDİR?

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza;
Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade etmektedir.

Güvenli Elektronik imza;
•    Elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğurur,
•    Kişiseldir; imza sahibi olan kişiye özeldir; sahibi dışında kullanılamaz,
•    Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını sağlar,
•    İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlar.

Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın (NES) olması gerekir.

Nitelikli elektronik sertifika (NES) nedir?

Elektronik sertifikalar, nüfüs cüzdanı, sürücü belgesi veya diğer kimlik belgeleri gibi kişinin kimliğini ispatlaması için elektronik ortamda kullanılan elektronik dosyalardır. Sertifikalar X.509 standardına uygun olarak üretilir ve bu standartla uyumlu olan web tarayıcılarına, akıllı kartlara ya da token'lara yüklenebilir. 5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulur. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre gerçek kişiler elektronik imza oluşturabilir. Bunun için kişinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısından (ESHS) Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) alması gerekir. İlgili kanun ve mevzuatlar güvenlik sebebiyle NES'in ve ilgili anahtarların güvenli elektronik imza oluşturma aracına yüklenmesini şart koşmaktadır. Günümüzde bu şartları akıllı kartlar sağlamaktadır. Bu nedenle bir ESHS'den NES alan kişiye sertifikası akıllı kart içinde teslim edilmektedir. Bu akıllı kartı bilgisayar ile beraber kullanmak için bir akıllı kart okuyucusunun kullanılması gereklidir. NES, akıllı kart ve akıllı kart okuyucunun bilgisayar ortamında kullanılması için bunları destekleyen yazılımlar kullanılır.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) nedir?

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları kişi ve kurumlara sertifika üreten, dağıtan ve belgelerin yönetimini üstlenen güvenilir kurumlardır.

Elektronik imza sertifikası nasıl alınır?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/elektronik_imza/eshs.php) elektronik sertifikanızı alabilirsiniz.

Elektronik imza mevzuatına nasıl erişebilirim?

Elektronik imzaya ilişkin mevzuata Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ait web sitesindeki https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fElektronik_Imza_Kanunu.pdf sayfasından erişebilirsiniz.

Nitelikli elektronik imza için gerekli programlar nelerdir?

Nitelik elektronik sertifikanızı kullanarak imzalama işlemini gerçekleştirebilmeniz için kullanmış olduğunuz kart okuyucunun, akıllı kartın ya da token'ın sisteminize doğru olarak kurulmuş olması gerekmektedir. Kurulum işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ve yardıma e-imza sertifikanızı temin etmiş olduğunuz sertifika hizmet sağlayıcınızın web sayfasından veya yardım merkezinden erişebilirsiniz.