Yönetmelik ve Mevzuat

EBYS Kullanımını zorunlu hale getiren kanun, genelge, yönetmelikler aşağıdadır:

Kanunlar:

 

 

Genelgeler: 

 

 

 Yönetmelikler:

 

 

 

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi: